เรื่องโปรแกรม word ไมโครซอฟต์เวิร์ด

Word เป็นเครื่องมือที่ใช้เขียนงานเอกสารราชการหรือรายวงานได้ เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษา หรือ งานราชการทำเอกสาร สามารถใช้ได้หลายรูปแบบ เช่น รายงาน เอกสาร เรียงควา แผ่นผับ จดหมาย

วิธีเปิดโปรแกรม Word คลิก ที่โปรแกรม แล้วเลือกเอกสารเปล่า

 

                                                                                                 ขั้นตอนต่อไปคือเลืกเค้าโครงหน้ากระดาษเลือกขนาดตามที่ต้องการที่ต้องการ A4 A3

 

 

จัดพิมพ์งานตามที่ต้องการและตั้งค่าตักอักษร ตามที่ต้องการ

แล้วกดบันทึกแบบเร่งด่วนคือ

เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

จัดทำโดย

นายศิริมงคล ดารัตน์ 63351065