หน้าที่ของรอมกับแรม

      รอมกับแรมแตกต่างกันอย่างไร

Rom (รอม)

เป็นหน่วยความจำถาวร ที่เก็บข้อมูลสำคัญไว้ ข้อมูลพวกนี้มาจากผู้ผลิตหรือโรงงานได้ทำการลงข้อมูลไว้แล้ว และรอมไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้ามาเลี้ยง ข้อมูลก็จะไม่หายเหมือนแรมส่วนมากข้อมูลในรอมจะเป็นประเภท โปรเเกรมควบคุม การจัดการพื้นฐานของระบบ ไมโครคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ที่สำคัญ สาเหตุหนึ่งที่รอมไม่สามารถที่จะลบข้อมูลได้ก็เพื่อปกป้องไม่ให้ข้อมูลที่สำคัญเหล่านี้เสียหายไปรอมที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์จะเป็น PROM (Programmable ROM และ EPROM (Erasable Programmable ROM) ซึ่งเป็นหน่วยความจำที่สามารถอ่านได้อย่างเดียว หรือถ้าจะลบก็ต้องฉายแสงในการลบ

 

RAM (แรม)

เราเรียกว่าเป็นหน่วยความจำหลัก สามารถเขียนโปรแกรมหรือข้อมูลลงไปได้ และก็สามารถที่จะลบข้อมูลและโปรแกรมต่างได้เช่นกัน โดยต้องมีไฟฟ้าเลี้ยง แรม ตลอดเวลา สมมุติว่าเราเปิดหน้าเว็บเพจไว้หลายๆหน้า หน้าเว็บเพจเหล่านั้นจะถูกเก็บไว้ในแรม ถ้าเราเปิดหน้าเว็บเพจในจำนวนที่มากกว่าที่แรมจะเก็บได้ จะทำให้การเปิดหน้าเว็บเพจจะช้าลง แต่ถ้าเราปิดหน้าเว็บเพจนั้นไปแล้วหน้าเว็บเพจนั้นก็ถูกลบออกจากแรม ทำให้เมื่อเรากลับมาเปิดหน้าเว็บเพจนั้นอีกทีก็จะต้องรอให้มีการโหลดใหม่ทุกครั้ง