ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word

1.แท็บเครื่องมือด่วน – เครื่องมือที่เรียกใช้งานได้เร็ว สามารถเอาคำสั่งลัดไปใส่ได้

2.ชื่อแฟ้ม -แสดงชิ่อของโปรแกรม

3.แท็บคำสั่ง – เมณูคำสั่งหลักของโปรแกรม

4.แถบ Ribbon – เป็นแถบรวมคำสั่งต่างๆให้ง่ายขึ่้น

5.แบบอักษร – แท็บกำหนดรูปแบบของตัวอักษรและข้อคตวาม

6.แถบไม้บรรทัด – แสดงไม้บรรทัด

7.เคอร์เซอร์ – ต่ำแหน่งการพิมพ์

8.แท็บเลื่อน – เลื่อนดูข้อความบนจอภาพขึ้น-ลง แนวตั้ง-แนวนอน

9.มุมมอง ย่อ-ขยาย – แสดงมุมมองในเอกสาร

10. แท็บสถานะ – แสดงการทำงานปัจจุบัน

 

จัดทำโดย

นางสาวภัทรดา บุตรเทศ

63351073