วิธีใช้ LINE (สำหรับมือใหม่)

วิธีใช้ LINE (สำหรับมือใหม่)

(1) วิธีเข้า LINE จากมือถือ เข้าสู่ คอมพิวเตอร์

  1. เข้าไปที่ LINE แล้วกดที่เข้าสู่ระบบด้วยสมาร์ทโฟน

2. ใส่เบอร์โทรเข้าไปใน หมายเลขโทรศัพท์

3. ให้กดเข้าสู่ระบบด้วยสมาร์ทโฟน แล้วทำตามที่มันบอก แล้วกดที่แสดงรหัส แล้วให้ใส่รหัสตามที่บอก

จัดทำโดย นาย กันตภณ วิชัยวงค์ ชคธ 63-22 63351079