วิธีสร้างเอกสาร HTML

วิธีสร้างเอกสาร HTML
ขั้นตอนที่ 1
เปิด Start คลิกโลโก้ Windows มุมซ้ายล่างของหน้าจอ เพื่อเปิดเมนู Start
 
ขั้นตอนที่ 2
ค้นหา Notepad. โดยพิมพ์ notepad จะเห็นผลการค้นหาที่ตรงกัน โผล่มาด้านบนของเมนู Start
ขั้นตอนที่ 3
คลิก Notepad. ที่เป็นไอคอนสมุดโน้ตสีฟ้า ทางด้านบนของผลการค้นหา เพื่อเปิด Notepad
ขั้นตอนที่ 4
คลิก File. มุมซ้ายบนของหน้าต่าง Notepad แล้วเมนูจะขยายลงมา
ขั้นตอนที่ 5
คลิก Save As ในเมนูที่ขยายลงมา เพื่อเปิดหน้าต่าง Save As
ขั้นตอนที่ 6
คลิกช่อง ” Save as type ” ที่ขยายลงมา. จะเป็นตัวเลือกทางด้านล่างของหน้าต่าง เขียนว่า ” Text documents ( *.txt  ) ” คลิกแล้วเมนูจะขยายลงมา
ขั้นตอนที่ 7
คลิก All Files. ในเมนูที่ขยายลงมา เพื่อเซฟไฟล์เป็นเอกสาร HTML
ขั้นตอนที่ 8
เลือกตำแหน่งเซฟไฟล์. คลิกชื่อโฟลเดอร์ที่จะเซฟเอกสาร ทางซ้ายของหน้าต่าง
ขั้นตอนที่ 9
พิมพ์ชื่อและนามสกุลไฟล์ html คลิกช่อง File name แล้วพิมพ์ชื่อไฟล์ที่ต้องการ ตามด้วย .html 
ขั้นตอนที่ 10
คลิก Save เพื่อเปลี่ยนเอกสาร Notepad นี้เป็นไฟล์ HTML เท่านี้ก็ไปเขียนโค้ดสร้างหน้าเว็บได้เลย
จัดทำโดย นายคิรินทร์ อินทร์พรหม์ 63351042 ชคธ.63-21