วิธีลบไฟล์ขยะในเครี่องคอมพิวเตอร์

1.วิธีลบไฟล์ขยะผ่าน Recycle Bin 

ถังขยะในเครื่องจะเก็บไฟล์ทุกอย่างที่เราลบไว้ เผื่อในกรณีที่เราลบผิด จะสามารถกู้กลับคืนมาได้ วิธีลบไฟล์แบบถาวรคือ

    คลิกขวาที่ Recycle Bin แล้วกด Empty Recycle Bin

2.วิธีลบไฟล์โดยใช้ Disk Cleanup

วิธีนี้เป็นวิธีที่สามารถลบขยะต่างๆ ในเครื่องได้ ทั้งไฟล์ขยะในการท่องเว็บ ไฟล์ Log Window upgrade ไฟล์ในโฟลเดอร์ดาวโหลด หรือไฟล์ขยะอื่นๆ

     ไปที่ปุ่ม Start พิมพ์คำว่า Disk Cleanup กด Enter

     เลือกโฟลเดอร์ที่จะลบไฟล์ กด OK

     กด Delete File

 3.วิธีลบไฟล์ในโฟลเดอร์ Temp

ไฟล์ Temp เป็นไฟล์ที่สร้างขึ้นเพื่อเก็บข้อมูลชั่วคราว ไฟล์ชั่วคราวจะใช้เพื่อช่วยในการกู้คืนข้อมูลทีี่สูญหายจากโปรแกรมหรือคอมพิวเตอร์หยุดทำงานแบบผิดปกติ

     ไปที่ Local Disk C หรือ ไดร์ C

     กดที่โฟลเดอร์ Windows

     กดที่โฟลเดอร์ Temp

     กด Ctrl + A แล้วกด Shift Delete

 

 

จัดทำโดย นราธิป รอดนวล 63351083