วิธีปรับแสงหน้าจอคอมพิวเตอร์

วิธีที่1ปรับแสงหน้าจอจากเมนูบาร์

ขั้นตอนที่1 เอาเมาส์ไปคลิกที่ ไอคอน ตามรูป จากนั้นจะปรากฏเมนูลัดออกมา

ขั้นตอนที่2 ให้เราคลิกรูปพระอาทิตย์ ก็จะเป็นการปรับแสงเพิ่มขึ้นทีละ25%

วิธีการปรับแสงหน้าเข้าไปที่การตั้งค่า

1.เข้าไปที่การตั้งค่า

2คลิกไปที่System

 

 

 

 

3.ปรับแสงได้ตามที่ต้องการหรือเหมาะสมกับสายตาของเรา

จัดทำโดย

นางสาว อารีรัตน์ ประกอบเกื้อชคธ63-22