วิธีการใช้googleไดรฟ์

1.ไปที่ drive.google.com

2.อัปโหลดหรือสร้างไฟล์

3.เเชร์เเละจัดระเบียบไฟล์

นางสาว นัชชานันท์ ชัยเบศร์ 63351047