วิธีการใช้ Photoshop2015

1.วิธีการเข้าสู่โปรแกรม Photoshop cc 2015 ดับเบิ้ลคลิก ที่ไอคอนดังรูปเพื่อเข้าโปรแกรม Photoshop

2.หน้าตาของโปรแกรม Photoshop

วิธีเปิด-ปิด Panel 

–  สามารถทำได้โดยไปที่เมนู Windows > แล้วเลือก Panel ที่ต้องการใช้

ชนิดไฟล์ในโปรแกรม Photoshop

–  .psd (Photoshop File) : ดป็นไฟล์พื้นฐานของโปรแกรม Photoshop สามารถเก็บบันทึกข้อมูลคุณลักษณะต่างๆ ที่ใช้ใน Photoshop ไม่ว่าจะเป็น Layer , สี หรือ Effect ต่างๆ

–  .bmp ( Bitmap file ) : เป็นไฟล์พื้นฐานของ Windows

–  .gif ( Graphic lnterchange ) : เป็นไฟล์ที่ใช้กันมากบนอินเตอร์เน็ต เพราะง่ายต่อกาีบีบอัดข้อมูลเพราะมีขนาดเล็ก

– .ipg ( joint Photographic expers Group ) : ดป็นไฟล์นิยมใช้บนอินเตอร์เน็ตเช่นกันจะแตกต่างกันที่ไฟล์นี้ จะมีความละเอียดของภาพค่อนข้างชัดเจน

การเปิดไฟล์

การเรียกไฟล์หรือภาพไฟล์ psd นำขึ้นมาใช้สามารถได้โดย ไปที่เมนู File > Open หรือคีย์ลัด Ctrl+O

การเปิดไฟล์ก่อนหน้านี้ด้วยคำสั่ง Open Recent ไปที่เมนู File>Open Recent แล้วเลือกไฟล์ที่เคยเปิดไว้อยู่แล้วได้จากคำสั่งนี้

การสร้างภาพใหม่

นอกจากการนำภาพมาใช้งานแล้วเราสามารถสร้างภาพขึ้นมาให้ด้วยพื้นที่การทำงานที่เรสร้างได้เองด้วย โดยการไปที่เมนู File>New หรือคีย์ลัด Ctrl+N

การบันทึกไฟล์

การบันทึกไฟล์ของ Photoshop มีสองแบบคือ บันทึกเพื่อนำมาแก้ไขได้ในภายหลังและบันทึกนำไปใช้งานบนเว็บไซต์

1.การบันทึกงานเพื่อนำำมาแก้ไขในภายหลัง สามารถทำได้โดย ไปที่เมนู File>save as..

2.วิธีการเซฟนำไปใช้บนเว็บไซต์ สามารถทำได้โดย การไปที่เมนู File>Export>Save for Web จะปรากฎแถบข้อมูลการ Save for Web

จัดทำโดย น.ส.ศศิพร เสาวภาคย์กุล 63351061