วิธีการใช้ Excel

วิธีการใช้ Excel

ขั้นตอนที่ 1 การกดเข้าโปรแกรม

เลือกโปรแกรม Excel และกดคลิกที่โปรแกรม

 

 

ขั้นตอนที่ 2 เลือกแบบที่จะทำ

เลือกที่จะออกแบบตามที่ต้องการ และสามารถเลือกแบบที่สามารถออกแบบเองได้ด้วย

ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบ

สามารถออกแบบตามที่ต้องการได้เลย

แท็บเครื่องมือ

  1.แท็บหน้าแรก

เป็นแท็บที่จะเป็นคำสั่งมาตรฐานที่จำเป็นยต้องใช้งานบ่อยๆ

2.แท็บแทรก

เป็นแท็บที่ใช้สำหรับแทรกโปรเจ็กต์ต่างๆ

3.แท็บเค้าโครงหน้ากระดาษ

เป็นแท็บที่ใช้จัดการหน้ากระดาษต่างๆ

4.แท็บสูตร

เป็นแท็บที่ใช้สำหรับใส่สูตรคำนวนและฟังก์ชั่นสำเร็จรูปต่างๆ

5.แท็บข้อมูล

เป็นแท็บที่ใช้ในการจัดการข้อมูลต่างๆ

6.แท็บมุมมอง

เป็นแท็บที่ใช้ในการจักการมุมมองของหน้ากระดาษ/แผ่นงาน/สมุดงาน

 

น.ส.ธัญญลักษณ์ เย็นศิริกุล 63351052