วิธีการใช้ Adobe illustrator cc2017

วิธีการใช้  Adobe illustrator cc2017

1. หน้าตาของโปรแกรม Adobe illustrator cc2017

2. Shortcut หลักๆ (ใช้มือซ้ายกด มือขวาจะได้ไม่ต้องปล่อยจากเมาส์)
2.1 zoom in = Ctrl + [+]                                              2.4 Hand Tool = spacebar
2.2 zoom out = Ctrl + [-]                                            2.5 Undo = Ctrl+Z
2.3 fit on screen = Ctrl+0 (เลขศูนย์)                         2.6 Redo = Ctrl+Shift+Z

3. ลูกศรดำ= แก้ไขวัตถุทั้งก้อน (เคลื่อนย้าย ลบทิ้ง ย่อขยาย จับหมุน)
4. ลูกศรขาว =แก้ไขโครงสร้างวัตถุ(ศัพท์ว่า จุดanchor เส้นpath)
4.1 จุดสีขาว จะทำการขยับโครงสร้างได้
4.2 จุดสีน้ำเงิน การย้ายทั้งรูป (สามารถแก้ไขได้การคลิกที่จุดนั้นอีกครั้งแล้วปล่อย)
5. Magic Wand (ไม่เหมือนในPhotoshopทีเดียว)
5.1 ใช้เลือกวัตถุที่เป็นสีเดียวกันทุกวัตถุในงาน
6. Lasso Tool เลือกเฉพาะจุด anchor ตามที่ลากครอบ (สามารถใช้ลูกศรขาวลากครอบได้)

ชุดอุปกรณ์ในการวาด
กล่องอุปกรณ์ดึงเครื่องมือย่อยออกมาเป็น
หน้าต่างข้างนอกโดยการคลิกเครื่องมือย่อยค้างไว้
แล้วเอาเมาส์มาปล่อยตรงจุดสามเหลี่ยมขวามือ

สี่เหลี่ยมใช้วาดรูปสี่เหลี่ยมโดยการคลิก
เครื่องมือ จากนั้น คลิกค้างที่งานแล้วลากเมาส์ตามรูปต้องการ
ต้องการให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้กดปุ่ม Shift ค้างไว้ โดยจะมีจุด
anchor ทั้งรูปจำนวน 4จุดตามที่ต้องการ

จัดทำโดย นางสาว นันนภัส เกตุนาค ชคธ.63-21 63351054