วิธีการสร้างงานนำเสนอด้วย Power Point

วิธีการสร้างงานนำเสนอด้วย Power Point

ขั้นตอนการสร้างงานนำเสนอด้วย Power Point

Power Point เป็นโปรแกรมที่ใช้นำเสอนงาน โดยที่เราสามารถพิมพ์ข้อความ แทรกรูป ตลอดจนถึงแทรกได้แม้กระทั่งวิดิโอลงไปในงานนำเสนอและยังสามารถเพิ่มลูกเล่นลงไปงานต่างๆได้  วิธีการสร้างงานนำเสนอพื้นฐานมีอยู่ 5 ขั้นตอน

1. สร้างสไลด์ใหม่ 

การสร้างงานนำเสนอจะต้องเริ่มต้นจากการสร้างสไลด์ ซึ่งสไลด์ที่สร้างขึ้นมาจะเป็นสไลด์เปล่าที่ไม่มีอะไรเลย หรือเป็นสไลด์สำเร็จรูปที่ตกแต่งมาแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว อันนี้อยู่ที่ความต้องการของแต่ละบุคคลว่าต้องการใช้สไลด์แบบไหน

2.กรอกข้อความ 

หลังจากที่เลือกและสร้างสไลด์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ต้องกำหนดหัวข้อเพื่อแสดงให้ผู้ที่ชมการนำเสนอทราบว่า สไลด์แผ่นนี้ที่เราสร้างขึ้นนั้นเกี่ยวกับอะไร

3.ใส่รูปภาพ ตาราง แผนภูมิ 

เพื่อนำเสนองานได้อย่างไม่น่าเบื่อ และสามารถเข้าใจเนื้อหาที่นำเสนอได้ง่ายขึ้น ผู้สร้างงานนำเสนอสามารถ แทรกรูปภาพ แทรกตาราง หรือแผนภูมิต่างๆเข้าไปในงานนำเสนอได้ แต่ไม่ควรจัดทำงานนำเสนอโดยมีแต่ข้อความล้วนๆ ที่ต้องแทรกรูปภาพ ตาราง แผนภูมิ เข้าไปเพื่อให้เป็นจุดเด่นเป็นจุดสนใจทำให้งานนำเสอชิ้นนั้นๆไม่น่าเบื่อจนเกินไปและดูน่าสนใจมากขึ้น

4.กำหนดลูกเล่นต่างๆในสไลด์

เพื่อให้งานนำเสนอมีสีสันและดึงดูดผู้ที่เข้าฟังการบรรยาย ควรกำหนดลูกเล่นในการนำเสนอ เช่น เมื่อเปิดสไลด์ขึ้นมา จะเห็นข้อความวิ่งปรากฎมาจากทางด้านซ้ายของสไลด์ หรือวิ่งมาจากทางด้านขวาของสไลด์ หรือหล่นมาจากทางด้านบน หรือแม้กระทั่งโผล่ขึ้นมาจากทางด้านล่าง เป็นต้น

5.นำเสนอผ่านสื่อต่างๆ

เมื่อเราได้จัดสไลด์ทำการนำเสนอเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนสุดท้าย คือ ทดลองพูดนำเสนอจริง ซึ่งในขณะที่ผู้นำเสนอนั้น ผู้ที่จัดทำควรตรวจสอบความถูกต้อง เช่น ตรวจดูคำผิด ตรวจลำดับของการนำเสนอให้ดีๆ จับเวลาในการนำเสนอเพื่อไม่ให้เวลามันยืดยาวจนเกินไป เป็นต้น

จัดทำโดย

นางสาว ดลพร ทาะพันธ์ ชคธ.63-21 รหัส 63351057