วิธีการสมัครไอดีการีนาผ่าน Garena Mobile

วิธีการสมัครไอดีการีนาผ่าน Garena Mobile มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1 เข้า Googie  แล้วพิมพ์ว่า Garena Mobile

2.คลิกเข้าไปใน Garena ประเทศไทย ก็จะเข้ามาที่หลักของ Garena

3.คลิกไปที่ล็อคอิน

4.คลิกที่ลงทะเบียนบัญชีใหม่

5.กรอกข้อหมูเสร็จแล้วต้องรอ sms เข้ามือถือ พอเข้าเสร็จแล้วก็ใช้งานได้เลย

จัดทำโดย

นางสาว ธิญาดา เสนาะน้อย 63351067