วิธีการลง Windows 10

วิธีการติดตัง Windows 10

ขั้นตอนวิธีลง Windows 10 จะเป็นแบบ step by step เป็นขั้นตอนที่ทุกคนสามารถทำตามได้ทีละขั้นตอน และสามารถทำเองได้ง่ายๆ มือใหม่ก็สามารถทำได้ มีขั้นตอนดังนี้

1.เริ่มต้นด้วยการ ใส่แผ่น DVD หรือเสียบ USB Flash drive เข้าเครื่องคอมที่ต้องการลง จากนั้นให้สั่ง Restart หรือหากปิดอยู่ก็ให้ เปิดเครื่อง

2.หลังจากที่คอมเริ่มทำงานให้กดปุ่ม Boot menu ตามรุ่นคอมที่ใช้งาน

3.เมื่อเครื่องเริ่มอ่านแผ่น  DVD จะแสดงข้อความ Press any key to boot from CD or DVD ให้กดปุ่ม Enter

4.ให้ทำการเลือกดังภาพ

language to install : English

Time : English (United states)

Keyboard : US

จากนั้นกดเลือก Next

4.กด Install Now สำหรับติดตั้ง Windows 10

5.ติ๊กถูก I a accpt the term license  กด Next

6.เลือก Custom

7.ให้กด Drive option

8.รอติดตั้ง

9.เมื่อคอมติดตั้ง Windows 10 เสร็จคอมจะ Restart เอง

10.เมื่อทำเสร็จเรียบร้อยกด Next

11.เลือก Use Express Setting

12.เลือก My organization

13.เลือก Skip this step

14.รอเข้าสู่หน้า Windows 10

15.จากนั้นจะได้หน้าจอ Windnwes  Desktop

จัดทำโดย

น.ส.ปรียาภรณ์ แจ่มหอม 63351050