วิธีการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์

1.ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์: ถอดปลั๊กไฟที่ต่อกับคอมพิวเตอร์และปลั๊กพ่วงต่างๆออกทั้งหมด ทำความสะอาดโดยใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำเปล่าหรือน้ำยาทำความสะอาดคอมพิวเตอร์เช็ดส่วนต่างๆที่เป็นตัวเครื่องหรือกรอบหน้าจอ เมาส์ คีย์บอร์ด รวมถึงสายไฟคอมพิวเตอร์.                                                                                                                                                                                                                                                                     2 . กำจัดฝุ่นที่อยู่ภายบนตัวเครื่อง: ใช้แปรงทาสีขนอ่อนๆหากใช้แปรงที่มีขนหนาอาจทำให้หน้าจอเป็นรอยได้ อย่าลืมใส่ผ้าปิดจมูกก่อนทำความสะอาด

3.ตรวจความเรียบร้อยในตัวเรื่่อง:เช็ดพัดลมระบายความร้เอนและสายไฟที่อยู่ภายใน                                                                                                                                                                                                                   4.จัดวางคอมพิวเตอร์:ควรให้ห่างจากกำแพง

5.นำคอมพิวเตอร์เข้าศูนย์คอมพิวเตอร์

6ลบไฟล์ที่ไม่ใช้

7จัดระเบียบไฟล์

8ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส

9ลบโปรแกรมที่่ไม่ไดใช้ออกจากเครื่อง

10 ศึกษาการใช้งานให้ถูกวิธี

น.ส ภัสนันท์ พึ่งเมือง 63351072 ชคธ63-22