ตอนที่ 5 การดาวน์โหลดปลั๊กอิน Elementor

  1. ไปที่เครื่องมือ ปลั๊กอิน เลือก เพิ่มปลั๊กอินใหม่

 

 

  1. ค้นหาปลั๊กอิน Elementor ในช่องค้นหา เลือกติดตั้งตอนนี้ และเลือกใช้งาน