ตอนที่ 4 การดาวน์โหลดปลั๊กอินใน WordPress

  1. ไปที่เครื่องมือ เลือกปลั๊กอิน
  2. จะปรากฏหน้าปลั๊กอิน ที่ผู้ดูแลระบบได้ติดตั้งไว้ จะสามารถลบ และกดใช้งานได้เป็นส่วนของการดูแลปลั๊กอิน

 

  1. เลือก เพิ่มปลั๊กอินใหม่

 

 

  1. สามารถค้นหาปลั๊กอินที่ต้องการในช่องค้นหาได้

 

 

  1. ซึ่งปลั๊กอินที่จำเป็นต้องใช้คือ ปลั๊กอินฟอนต์ เป็นที่นิยมคือ ปลั๊กอิน Seed Fonts ทำการค้นหาชื่อปลั๊กอิน และเลือก ติดตั้งตอนนี้

 

 

  1. เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเลือกใช้งาน การตั้งค่าฟอนต์จะอยู่ที่เครื่องมือ รูปแบบเว็บ และเลือกฟอนต์

 

 

  1. การตั้งค่าฟอนต์สามารถเลือกชนิดฟอนต์ที่ใช้ ขนาด หรือเลือกใช้ฟอนต์กับส่วนใดของเว็บไซต์