ตอนที่ 1 การติดตั้งโปรแกรม WordPress เวอร์ชั่น 5.4.2

  1. เปิดบราวเซอร์ เช่น Google Chrome ในส่วน URL พิมพ์ชื่อ DomainName

ตัวอย่าง :  http://www.organicfarmkhodnin/wp-admin/install.php จะปรากฏหน้านี้

  1. เมื่อทำการกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว จากนั้นให้เลือก ติดตั้งเวิร์ดเพรส จะปรากฏหน้านี้   ให้เลือก Log In
  2. จะปรากฏหน้านี้ ให้ใส่ Username และ Password ที่ตั้งไว้ และเลือก Log In
  3. จะปรากฏหน้านี้ การติดตั้งโปรแกรม WordPress เวอร์ชั่น 5.4.2 เสร็จสิ้น