คำสั่ง Command Line พื้นฐาน

คำสั่ง Command Line พื้นฐาน

วิธีการเปิด Command Line

  เมื่อเปิดแล้วจะขึ้นหน้าต่าง Command Prompt

 

คำสั่งเบื้องต้น

< cd ตามด้วยชื่อโฟลเดอร์ > เป็นการเปลี่ยนโฟลเดอร์

< cd.. >  เป็นการกลับไปโฟลเดอร์ก่อนหน้า

< dir > จะแสดงไฟล์ทั้งหมดที่อยู่ในโฟลเดอร์

< mkdir ตามด้วยชื่อโฟลเดอร์ที่จะตั้ง > เป็นการสร้างโฟลเดอร์ใหม่

< rmdir ตามด้วยชื่อโฟลเดอร์ > จะเป็นการลบโฟลเดอร์เปล่า

< move ตามด้วยชื่อไฟล์และชื่อโฟลเดอร์ที่จะนำไฟล์ย้ายไป > ย้ายไฟล์ไปยังโฟลเดอร์อื่น

< cls > เคลียร์หน้าจอ Command Prompt

 

จัดทำโดย : นายศิรสิทธิ์ ตุ้มวิจิตร์ 63351048