การเขียนHTMLเบื้องต้น

1.เปิดใช้งาน Notepad โดยคลิ๊กที่ Search พิมพ์ Notepad แล้วคลิ๊กเข้าโปรแกรม

  

2.หลังจากเปิด Notepad ให้พิมพ์คำสั่งเบื้องต้น ดังต่อไปนี้

2.1. <HTML> เพื่อเปิดใช้งานคำสั่งHTML

2.2. พิมพ์คำสั่ง <head> เพื่อเปิดหัวเรื่อง

2.3. พิมพ์คำสั่ง <title> เพื่อพิมพ์เรื่องหรือหัวข้อที่ทำและปิดคำสั่งด้วย </title> แล้วปิดคำสั่งหัวเรื่อง </head>

2.4. พิมพ์คำสั่ง <body> เพื่อพิมพ์คำสั่ง/ข้อมูลต่าง ๆ ให้แสดงในหน้าเว็บแล้วปิดคำสั่งด้วย </body>

2.5. หลังจากพิมพ์คำสั่งต่าง ๆ เสร็จสิ้น ให้ปิดคำสั่ง </html>

3. การ Save ไฟล์ html

 

3.1. คลิ๊กเข้าไปที่ไฟล์แล้วเลือก Save as หรือกด Ctrl+S

3.2. ตั้งชื่อไฟล์ตามต้องการและพิมพ์ .html ตามหลังชื่อ

4.คลิ๊กเปิดหรือลากเข้าไปที่ Google chrome เพื่อดูงานที่ทำ

 

 

 

จัดทำโดย นาย ชัยพิชิต ศรีหาชัย 044